Dato

Del stoltheden over en veludført mission

Del stoltheden over en veludført mission

Af Flemming Klokager, fg. dirketør i Beredskabsstyrelsen

Vores medarbejdere, værnepligtige og frivillige er stolte af at blive udsendt som repræsentanter for Beredskabsstyrelsen og for Danmark for at gøre en forskel for mennesker, der er ramt af kriser, ulykker og katastrofer.

At blive udsendt med Dannebrog på uniformen er i sig selv en stor anerkendelse. Men det kræver stor forståelse, tålmodighed og ikke mindst opbakning fra familien, når man skal være væk i flere uger eller måneder. Situationen bliver ikke nemmere, når de udsendte får et varsel på 24 timer eller mindre og derfor skal smide alt, hvad de har i hænderne.

Det er heller ikke ufarligt at være udsendt. I 1993 betalte Niels Bromand og Jimmi Nyegaard den højeste pris i Kosovo, hvortil de var udsendt af Beredskabsstyrelsen.

Vores medarbejdere og frivillige er selvfølgelig bekendt med den risiko, og vi forsøger at ruste dem bedst muligt med grundig uddannelse og træning. 

Det sker heldigvis yderst sjældent, at Beredskabsstyrelsens udsendte ikke kommer hjem igen. Men det sker, at nogle kommer til skade under deres udsendelse, og nogle får ar på sjælen. Det er vores ansvar, at de medarbejdere får støtte, hjælp og ikke mindst anerkendelse for deres indsats. 

Beredskabsstyrelsen har et godt samarbejde med Veterancentret, og vi forsøger hele tiden at udvide vores tilbud til vores udsendte. 

Beredskabsstyrelsens direktør uddeler også Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste hvert år til de medarbejdere, værnepligtige og frivillige, som har været udsendt i 30 dage eller mere. 

Medaljen uddeles for at have udført en fortjenstfuld indsats uden for Danmark under usædvanlige betingelser. 

Beredskabsstyrelsen har ligeledes indført Direktøren for Beredskabsstyrelsens Hædersmønt. Mønten er tænkt som en anerkendelse for særlig fortjenstfuld eller beundringsværdig indsats. 

Herudover står Flagdagen centralt. En smuk dag, hvor vi anerkender alle Danmarks udsendte for deres dedikation og indsats udenfor Danmarks grænser. 

Flagdagen giver også de tidligere udsendte mulighed for at mødes og tale om de oplevelser, de har med sig hjem. Både de gode og dem, der gjorde – og stadig gør – ondt.

Vores udsendte skal vide, at vi sætter stor pris på de ofre, de bringer. Det gælder hver dag, ikke kun den 5. september. Vi skal dele stoltheden over en veludført mission, også hvor prisen har været høj, og vi skal holde hånden under vores kolleger – det er vores og Danmarks ansvar.

God Flagdag!

Faktaark til Flagdagen 2024

Vi har netop modtaget faktaarket om veteraner, som I kan gøre brug af i forbindelse med Flagdagen 2024. I arket finder du en lang række data, der er godkendt og kvalificeret af Forsvarets Veterancenter

Read More »

Data på veteraner

Rekvirer data til den personlige flagdagsinvitation Som et led i kommunernes arbejde med at arrangere lokale flagdagsarrangementer, kan Forsvarest Personalestyrelse være behjælpelige med at fremskaffe

Read More »

Børn af veteraner får deres egen medaljemarch  

Slesvigske Musikkorps i Haderslev har komponeret en medaljemarch til børn af veteraner, der offentliggøres på flagdagen den 5. september. Sammen med Familienetværkets børnemedalje skal marchen anerkende børn af forældre, der har været udsendt.   

Read More »

Pedaler og sammenhold er en del af veteranindsatsen i Næstved 

En af de nye initiativer i Næstved Kommune er et cykelhold for veteraner og pårørende. Sammen med kommunens veterankoordinator, har jeg blandt andet været med på cykelholdets første tur. Det var en stor oplevelse, fordi jeg oplevede, hvordan fællesskabet på landevejene lynhurtigt voksede frem. 

Read More »

FLERE
artiKLER & INDLÆG