Dato

Kære veteraner 

 

Af Nanna W. Gotfredsen, Medlem af Folketinget for Moderaterne 

At være givet denne mulighed for at skrive en hilsen til jer i anledning af årets Flagdag, er en kæmpe ære. Det har samtidig givet anledning til at gøre mig nogle tanker om en verden, som på mange måder ligger meget langt fra min egen og dog på visse måder kan ligne og også overlappe. Jeg har aldrig været soldat, men i 25 år har jeg sammen med og på vegne af vores allermest udsatte kæmpet for at sikre deres rettigheder i et nogle gange rigidt system, men jo aldrig med eget liv og lemmer direkte på spil. 

Jeg har den største respekt for jer der, med mod og mandshjerte og med stor risiko for eget liv, har påtaget jer opgaven for på Danmarks vegne at deltage i forsvaret for fred og demokrati i verdens brændpunkter. 

Mine tanker går til de af vores soldater, som har betalt den højeste pris, og til deres efterladte, hvor det, at man har mistet en mand, kone, søn, datter eller far må forekomme fuldstændig meningsløst. Her kan jeg intet andet gøre end at udtrykke fortvivlelse over det ubærlige tab af liv. 

Over 25 år har jeg arbejdet for vores socialt allermest udsatte, dette som gadejurist over det meste af landet, og er her desværre også kommet i kontakt med tidligere udsendte som i den grad er røget mellem stolene. Veteraner med rigtig ondt i livet efter en udsendelse, som ingen har fået samlet op. Det må og skal vi kunne gøre bedre. 

Jeg har det sidste års tid været i dialog med mange veteraner og diverse relaterede organisationer. Dette for at forstå, hvad der er op og ned i den eksisterende veteranpolitik og især for at forstå, hvordan veteranindsatsen faktisk virker ude i den virkelige verden. 

Det har skabt grundlag for en slags arbejdsfællesskab som i løbet af de næste måneder skal danne grundlag for det, der gerne skal ende op med at være Moderaternes veteranpolitik. Et grundlag for også en både tidligere og endnu bedre indsats for ikke mindst vores allerhårdest ramte veteraner. Det er der brug for. 

En stor tak til alle der har brugt tid på at klæde mig på, og også til jer der har påtaget sig opgaven som hverdagens eksperter i det videre arbejde. 

Jeg ønsker jer alle en god Flagdag. 

FLERE
artiKLER & INDLÆG