Den 5. september 
Læs program for Aarhus kommune nedenunder

Den 5. september
administrationsbygningen i Hinnerup (Skovvej 20)

Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen

Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen

Den 5. september 
Ved Jydske Dragonregiment

Den 5. september kl. 09:00-19:45
Flaghejsning ved mindesmærket ved havnen v/ Danmarks Veteraner, Østjyderne (over for Jensens Bøfhus, Åboulevarden 129, Horsens) 

Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen

Den 5. september 
Fejrer Lemvig kommune igen i år flagdag, læs programmet nedenfor.

Den 5. september
flaghejsning på rådhuset i Grenaa kl. 9.00 

Flagdagen markeres i år ved at hejse flaget ved Rådhuset i Odder kl. 8.00, og der nedlægges en krans ved flagstangen til ære og som minde for Danmarks tidligere udsendte.

Ingen taler i år – med blot en stille markering ved flagstangen.

Odder Kommunes viceborgmester Lone Jakobi deltager i markeringen.

Den 5. september kl. 15:40 ved Randers Havn

Den 5. september hylder Ringkøbing-Skjern kommune
igen Danmarks udsendte ved Flagdagen

Den 5. september fejre Samsø kommune
igen i år flagdagen for Danmarks udsendte.

Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen eller skriv til flagdagen@flagdagen.dk, så vil vi forsøge at hjælpe med din forspørgsel.

Den 5. september fejre Skanderborg kommune igen i år flagdagen. 
Alle er velkommen.

Den 5. september
Ved Skive kaserne

Den 5. september fejre Struer kommune igen i år flagdagen. 
Alle er velkommen.

Den. 5 september
Det gamle Rådhus kl. 17.00

Gudstjeneste den. 5. september Kl. 19.00
Viborg Domkirke

Den 5. september
Er der march fra rundkørslen ved Nørreallé ad Nørrebakke og Adelgade til Det Gamle Rådhus.

Den 5. september
Er der march fra rundkørslen ved Nørreallé ad Nørrebakke og Adelgade til Det Gamle Rådhus.

Afventer program fra Ingeniørregimentet, ved hastespørgsmål kontakt Ingeniørregimentet eller skriv til flagdagen@flagdagen.dk, så vil vi forsøge at hjælpe med din forspørgsel.

Program for afholdelse af Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. september
ved Jydske Dragonregiment