Hjemmeværnets instruktører uddanner ukrainske soldater. Foto- Christian Nissen Petersen

Dato

Data på veteraner

Rekvirer data til den personlige flagdagsinvitation

Som et led i kommunernes arbejde med at arrangere lokale flagdagsarrangementer, kan Forsvarest Personalestyrelse være behjælpelige med at fremskaffe en liste over veteraner i din kommune.

Hvert år kan kommunerne fra primo juni måned fremsende en mail til FPS@MIL.DK att. Veteranliste flagdagen, med ønske om levering af en oversigt over veteraner i kommunen.

Oplys følgende pr mail:

  • Kontaktperson ved kommunen
  • Hvornår listen senest ønskes leveret
  • Kommunens sikkerpostadresse (hvis listen skal indhold CPR.nr.)

Listen omfatter udelukkende de veteraner, som har været udsendt fra Forsvaret og Beredskabsstyrelen. Personel udsendt fra udenrigsministeriet er derfor ikke omfattet af denne liste.

Følgende data på borgere vil ikke blive leveret i forhold til GDPR

Borgere med beskyttet adresse Borgere der har søgt fritagelse for levering af veterandata ved Personalestyrelsen.

Kommunen skal være opmærksom på, at alle veteraner kun valideres imod CPR registeret én gang årligt, hvilket sker ca. ultimo maj. Dette kan betyde at en borger, der enten fra- eller tilflytter efter den 1. juni, enten ikke modtager invitationen til årets flagdag eller i stedet modtager invitationen fra fraflytterkommunen.

FLERE
artiKLER & INDLÆG