Dato

Pedaler og sammenhold er en del af veteranindsatsen i Næstved 

Af borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

I 2023 er det 15. gang, Danmark afholder flagdag. Det er dagen, hvor hele Danmark anerkender veteraner, der med Dannebrog på skulderen har været udsendt til verdens brændpunkter, fordi de har sat fællesskabet over hensynet til egne interesser.  

Flagdagen kan og må dog ikke stå alene. Anerkendelse, støtte og hjælp til veteranerne og deres pårørende er også alt det, som vi tilbyder de andre 364 dage om året.  
 
Vi har prioriteret en særlig indsats for veteraner siden 2015 og arbejdet målrettet for at yde en helhedsorienteret indsats. Det gælder vores generelle tilgang til veteraner og pårørende bredt i kommunen og det gælder konkret projekter, som vi løbende skaber sammen med foreninger og frivillige.

En af de nye initiativer i Næstved Kommune er et cykelhold for veteraner og pårørende. 

Opstart på cykelholdet oktober 2022

Cykelhold og sammenhold

Sammen med kommunens veterankoordinator, har jeg blandt andet været med på cykelholdets første tur. Det var en stor oplevelse, fordi jeg oplevede, hvordan fællesskabet på landevejene lynhurtigt voksede frem.  Forskellige foreninger, virksomheder og organisationer har bidraget med økonomisk støtte til udstyr og andre med tid og kundskaber. Cykelholdet har været stor succes, og der er hele tiden kommet flere til. På en god dag er der 20 pårørende og veteraner, som cykler med.  

”Når jeg har cyklet med på cykelholdet, har jeg lagt mærke til at der er god stemning, deltagerne har nemt ved at udtrykke sig om diverse emner.
Jeg kan forestille mig at det skyldes forskellige faktorer; som at være i at fællesskab med ligesindede, kroppens magiske evner for at producere positive
hormoner, mens den bevæger sig samt at du sagtens kan sidde på cyklen og nyde naturen, uden at behøve at snakke ”hele tiden” fortæller Carsten Rasmussen.

Stemningen 

Nogen cykler længere og hurtigere end andre, men fokus er i høj grad på fællesskabet og sammenholdet. Det er ikke krav, at man skal have en dyr racercykel og hvis behovet er til stede, er der også mulighed for at låne en cykel takket været det lokale erhvervsliv, Danmarks Idrætsforbunds – Dif Soldaterprojekts og Danmarks Veteraners villighed til at støtte op om veteranindsatsen.  

veteran cykelhold fællesskab sammenhold
Holdbillede. Fællesspisning hos en af cykelholdets støtter juli 2023

FLERE
artiKLER & INDLÆG