Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen

Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen

Den 5. september kl. 16:30 – 17:15 
Glassalen på hovedbiblioteket

Den 5. september kl. 17.30 – 18.30 
 i Byrådssalen, Rådhusvej 1, 1. sal, Holbæk.

Den 5 september
Kl. 11:00 

Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen

National Flagdag i Lolland  d. 5. september
Kl. 18:00 – 21:30

Den 5. september fra 16:30-20:00
 I byrådssalen, Teatergade 8

Afventer program fra Kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen eller skriv til flagdagen@flagdagen.dk, så vil vi forsøge at hjælpe med din forspørgsel.

Afventer program fra Kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen eller skriv til flagdagen@flagdagen.dk, så vil vi forsøge at hjælpe med din forspørgsel.

Den 5. september Kl. 15:00-17:30 
Ved gudstjeneste i Gl. Vor Frue Kirke

Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen

Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen

Den 5. september kl. 9-11

Afventer program fra kommunen, ved hastespørgsmål kontakt kommunen

Den 5. september
Dagen markeres på slotstorvet og i Vor Frue kirke i Vordingborg med efterfølgende reception for inviterede veteraner og deres ledsagere på Vordingborg Rådhus.