Dato

Flagdagen den 5. september 2023

Det danske kontingent ved Headquarters Multinational Corps Northeast gennemførte traditionen tro flagdagsarrangement på flagdagen den 5. september 2023. I modsætning til de seneste år, hvor arrangementet blev gennemført i Warszawa med støtte fra den danske ambassade,  blev arrangementet denne gang gennemført ved korpshovedkvarteret i Baltic Barracks. Ambassadøren og forsvarsattacheen var derfor denne gang inviteret til Szczecin, men kunne desværre ikke deltage. I alt deltog mere end 60 tjenstgørende og familiemedlemmer i arrangementet.

Flagdagen blev indledt med en parade for at højtideligholde dagen, hvor hovedkvarterets danske Deputy Commander og Senior National Representative, generalmajor Peter Boysen, holdt en relevant og vedkommende tale, der både hyldede Danmarks tidligere og nuværende udsendte samt reflekterede over dem, der enten kom hjem med ar på krop og sjæl eller mistede livet, hvor tankerne her særligt gik til de pårørende og efterladte.

Desuden blev den danske indsats i hovedkvarteret bemærket. Særligt i forbindelse med det ekstra store planlægningsarbejde, som krigen i Ukraine har medført siden russernes invasion sidste år, og som alle danskere i hovedkvarteret bidrager til på eksemplarisk vis. Det blev nævnt, at dette kun har været muligt med den store støtte og opbakning, som ægtefæller og familierne i baglandet har ydet – og fortsat yder – til deres soldater i korpshovedkvarteret.

Efter paraden forskød deltagerne til terrassen i Jutland Garden, hvor Senior National Officer, oberst Jens Sund, holdt en velkomsttale, der tillige reflekterede over de udsendte soldater forhold, i særlig grad de pårørendes forhold, og ikke mindst de store og samtidige opgaver, der bliver løst i hovedkvarteret med god og nødvendig opbakning hjemmefra.

Efter velkomsttalen var der reception og socialt samvær. Her blev blandt andet egne og andres missionsudsendelser drøftet i godt selskab i nogle gode rammer og i et – for årstiden – usædvanligt varmt sommervejr, der fik sveden frem hos de fleste paradeklædte deltagere. Arrangementet sluttede kl. 1700 og deltagerne var enige i, at det havde været et godt arrangement og en rigtig god dag, ikke mindst grundet de mange ægtefæller og børn som også deltog.

FLERE
artiKLER & INDLÆG