Dato

Fight like a girl

Fight like a girl – en anerkendelse af kvindelige veteraner. 

Temaet for årets Flagdagsmagasin er anerkendelse. Foreningen Kvindelige Veteraner vil gerne anerkende de kvindelige veteraner lidt ekstra i denne anledning. Vi anerkender nemlig, at det at være eller at have været udsendt som kvinde, kan være ekstra udfordrende. 

I Kvindelige Veteraner har vi mottoet «Fight Like a Girl». Det er en af vores måder at anerkende kvinder i Forsvaret før, under og efter udsendelse. Med Fight Like a Girl ønsker vi at opfordre kvinder til at finde attituden af deres indre pige frem – hende der gør og siger lige præcis, som den hun er. 

Hende, der ikke holder sig tilbage, ikke er bange for at falde eller fejle, men blot rejser sig for at prøve igen.

Hvorfor ønsker vi at give kvindelige veteraner en særlig anerkendelse? 

 

Mange af vores medlemmer kan nikke genkendende til, at det at ’gøre noget som en pige’, eller ’være en tøs’, i Forsvaret bliver brugt til at italesætte svaghed, og ind imellem også brugt som nedsættende skældsord.

 

Resultatet af den retorik kan føre til, at kvinder går på kompromis med deres køn i deres virke som soldat. I sidste ende kan det betyde, at kvindelige soldater føler, at de må tilsidesætte eller undertrykke deres køn, for at blive betragtet som ligeværdige med deres mandlige kollegaer – tilsidesættelsen og undertrykkelsen er problematisk, da den begrænser kvindernes mulighed for at præstere optimalt. 

Et eksempel er, at kommende kvindelige befalingspersoner i Forsvaret opfordres til at gøre deres stemmer og gestik mere maskulin, hvis de skal vinde autoritet overfor deres mandlige underordnede. 

Det er ikke kun en udfordring for kvinder i Forsvaret, at deres præstation konstant bliver målt op imod den mandlige norm. 

Det er en udfordring for hele Forsvarets mangfoldighed, at man ikke arbejder på at nuancere ledelse og normer, og på den måde skaber autoritet blandt underordnede uanset hvilket køn, der leder. 

Det interessante ved dette er, at når en kvinde klarer sig bedre end gennemsnittet tilskrives det ikke på samme måde minoritetsgruppen generelt. 

Da bliver det, som oftest, set som en individuel præstation eller endda en ekstraordinært flot præstation, på trods af det kvindelige køn. 

Ofte honoreres præstationen med, at kvinderne komplimenteres med, at de er blevet en af drengene. Selvom komplimentet er velment, hentyder det igen til, at det at være kvinde, ikke er forbundet med det at være god og præstere godt. 

En anden udfordring er, at mange kvinder oplever at skulle overpræstere på vegne af alle de kvinder, der var før dem, og de kvinder, der vil komme efter dem.

Som minoritet bliver man ofte (ufrivillig) repræsentant for hele ens minoritetsgruppe. Det betyder, at hvis en kvinde klarer sig dårligere end gennemsnittet, bliver det af den mandlige majoritet ofte opfattet som et billede på, hvordan alle kvindelige soldater generelt klarer sig. 

Fænomenet kaldes tokenisme og er blandt andet også kendt fra kvindelige erhvervsledere. 

Fight like you!

Det er ekstra udfordrende at være kvinde i Forsvaret. Det at være en minoritet i enhver kontekst er udfordrende.

Det er derfor, at vi i Kvindelige Veteraner gerne vil anerkende alle kvindelige soldater og veteraner lidt ekstra i dag, og det gør vi ved at sige til jer kvinder, der har været og stadig er i Forsvaret – Du er en af pigerne!

Og det kan du godt være rigtig stolt af. 

Rigtig god flagdag. 

Karen Philippa & Sara la Cour
Kvindelige Veteraner

Fight like a girl

FLERE
artiKLER & INDLÆG