Dato

Politiet fortjener tak

Politiet fortjener tak

Thorkild Fogde, Rigspolitichef

” Vi performer og trives alle sammen bedst, når vi bliver set og anerkendt for vores indsats.”

Anerkendelse er for mig et utrolig vigtigt ledelsesredskab. 

Vi performer og trives alle sammen bedst, når vi bliver set og anerkendt for vores indsats. Det gælder både for store indsatser som udsendelse til verdens brændpunkter, og for de mange andre indsatser som vi alle sammen yder i hverdagen. 

Det er klart, at når vi taler om indsatser, der indebærer risici for liv og helbred, så skylder vi som samfund de involverede en helt særlig tak. En tak, der blandt andet kommer til udtryk på Flagdagen, men først og fremmest en tak, der udgør hele fundamentet for indsatsen og de mennesker, der udfører den. 

Anerkendelsen heraf er helt central, og den skal ikke kun rettes til dem, der udfører indsatserne, men også til deres pårørende, som i det daglige lever med savnet og bevidstheden om risikoen. 

Data på veteraner

Rekvirer data til den personlige flagdagsinvitation Som et led i kommunernes arbejde med at arrangere lokale flagdagsarrangementer, kan Forsvarest Personalestyrelse være behjælpelige med at fremskaffe

Read More »

Lyset i mine børns øjne

Anerkendelsen opleves stærkere sammen med dem, du holder af.  Chefen for Veterancentret opfordrer til, at de udsendtes pårørende får en fast plads i Flagdagen rundt

Read More »

FLERE
artiKLER & INDLÆG