Nyheder & Aktuelt

Find nye og tidligere indlæg fra landets kommuner, frivillige, foreninger, ministre, formænd og -kvinder.

Karina Lorentzen

En aktiv veteranpolitik skal hjælpe udsendte tilbage til hverdagen 

Af Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s gruppeformand
”Dem, der har brug for psykologhjælp, ræk hånden op,” får en forsamling af hjemvendte krigsveteraner at vide. Sådan starter en historie om, hvordan vi håndterede veteranerne før i tiden. Om det er sådan, det helt har foregået, skal jeg ikke kunne sige. Men man siger jo, at historier ofte har rod i virkeligheden.

Læs mere »