Dato

Stolthed og Sorg

Af Samira Nawa, Næstformand for Radikale Venstre

Flagdag for Danmarks udsendte. I daglig tale – Flagdag. Hvert år giver den mig en særlig følelse. En følelse, der hiver i to forskellige retninger. Den ene – en dyb sorg på vegne af de familier, der har mistet deres kære og dem der sidder tilbage med fysiske og psykiske mén efter tjeneste. Den anden – en enorm stolthed over vores veteraner og deres bidrag rundt omkring i verden samt en glæde over at vi som samfund afsætter tid til at hylde dem for deres bidrag. 

Flagdagen kan ikke give de ramte familier deres kære igen eller hele de fysiske og psykiske ar vores veteraner er kommet hjem med. Men den giver os alle en anledning til at mindes de faldne og takke både levende og døde for alt det, de har givet Danmark. 

Et land og et demokrati skal bedømmes på hvordan man behandlerdem, der ofrer sig for vores sikkerhed og fred. Hvordan vi sørger for at alle veteraner kan vende tilbage til det samfund de har sat livet på spil for at beskytte. Det er et område vi ikke må forsømme.  

Veteranområdet har heldigvis udviklet sig meget siden vedtagelsen af Danmarks første veteranpolitik i 2010. Vi styrkede senest indsatserne på veteranområdet i 2020. Det går fremad. Men vi er ikke gode nok. Vi skal blive bedre og der skal investeres mere.  

Det kommende forsvarsforlig med en investering på ca. 140 mia. kr. i Forsvaret henover de næste år vil unægtelig centrere sig om materiel, bygninger og krudt og kugler. I Radikale Venstre vil vi især også fokusere på fastholdelse og bedre muligheder for videreuddannelse af vores soldater. Bedre fastholdelse kræver bl.a. også bedre arbejdsmiljø og bedre forhold – både for udsendte og hjemvendte.  

Bagtæppet er som bekendt Ruslands invasion af Ukraine og den nye sikkerhedspolitiske situation Danmark, Europa og verden står i. Men i al vores fokus på Rusland og den nye verdensorden, så skal vi huske jer – vores veteraner. Hvis vi skal øge antallet af soldater, så kræver det altså også mærkbare investeringer i det der kommer efter at være udsendt. Et større forsvar med flere soldaterkræver også flere og bedre veteranindsatser. Det ene følger af det andet. Det vil vi bl.a. arbejde for i Radikale Venstre i forsvarsforliget.  

Glædelig flagdag til alle vores veteraner. Tak for jeres bidrag i Danmarks tjeneste. Vi er stolte af jer.  

FLERE
artiKLER & INDLÆG