Dato

Vi skal passe på dem, der passer på os

Af Michael Aastrup Jensen (V), formand for Det Udenrigspolitiske Nævn og Mads Fuglede (V), forsvarsordfører 

Flagdagen er en dag, hvor vi siger tak. Tak til de mange tusind mænd og kvinder, der har været eller netop nu er udsendt i Danmarks tjeneste.  

Flagdagen markeres over hele landet. I dag mindes og hylder vi alle de danskere, der har været udsendt til verdens brændpunkter. Det er de mange soldater. Men det er også politifolk, læger, sygeplejersker, hjemmeværnsfolk, personel fra Beredskabet og civile rådgivere, som stiller op for Danmark ude i verden, når vi politikere har bedt dem om det.  

Vi takker både dem, der er hjemme i god behold og dem, der er hjemme med ar på krop og sjæl. Og vi takker dem, der desværre aldrig kom hjem igen. De betalte den højeste pris freden og sikkerheden. Dét er stort, og det kan ikke gengældes. Men det kan anerkendes, og vi kan mindes dem. Og det gør vi netop på flagdagen.  

Det er os politikere, der sætter retningen for Danmarks rolle i verden. Men det er vores udsendte, som udfører opgaven, ofte med livet som indsats. Det er vi i Venstre fuldt ud bevidste om, og vi har den største respekt for de heltemodige mænd og kvinder, der rejser ud og gør en forskel. Vores udsendte passer på os alle sammen. Derfor skal vi politikere og samfundet som helhed passe på dem. Især når det er svært at komme hjem til hverdagen. Mange kommer hjem med oplevelser i bagagen, som giver ar på krop og sjæl, og det mindste, vi kan gøre, er at hjælpe og støtte vores veteraner og deres familier. 

Derfor har vi i Venstre længe taget veteranområdet meget alvorligt, og Venstre i regering gør en forskel for vores veteraner med det netop indgåede forsvarsforlig. Med forliget baner vi vejen for en styrkelse af indsatsen for vores veteraner. Det skal sikre, at vores veteraner får den hjælp og støtte, som de har behov for og ikke mindst krav på. Det er en helt afgørende del af at gøre Forsvaret til en attraktiv arbejdsplads.  

Vi er glade for at vi har flagdagen, hvor vi hylder vores udsendte og veteraners kæmpe indsats for freden og sikkerheden. De er sande helte.   

FLERE
artiKLER & INDLÆG