Dato

Vores veteraner og soldater skal mærke vores støtte i mere end blot ord 

Af Kris Jensen Skriver, medlem af folketinge for Socialdemokratiet 

I dag vil jeg gerne rette en tak til alle dem, der yder en uvurderlig indsats for vores land: Vores udsendte. Ikke mindst vil jeg gerne rette en tak til deres pårørende, som også yder en vigtig opbakning, når de sender deres elskede til verdens brændpunkter – potentielt med livet som indsats. Min tak er selvfølgelig i anledningen af den 15. flagdag.  

Hvad enten I har været udsendt for Forsvaret, Redningsberedskabet, Udenrigsministeriet, Sundhedsvæsenet eller Politiet, så har hver enkel af jer har gjort en uvurderlig indsats for Danmark og fortjener den dybeste respekt og anerkendelse. Jeres mod, dedikation og vilje til at beskytte vores land og vores værdier er en stor kilde til inspiration.   

I år er flagdagen ekstra betydningsfuld. Der er igen krig på vores kontinent og Danmark og Europa står i en sikkerhedspolitisk situation, hvis karakter, vi ikke har set lignende siden Den Kolde Krig.  Krigen i Ukraine minder os alle sammen om, at vores fred og frihed aldrig kan tages for givet. Mange ukrainere har siden 24. februar 2022 betalt med deres liv for at forsvare deres elskede land. Den frihedskamp minder os alle om de af vores udsendte, der gennem tiden har betalt den allerhøjeste pris for at forsvare vores demokrati og frihedsrettigheder.  

Jeg synes i den forbindelse, vi skal huske hinanden på, at vi som samfund bør være taknemmelige for den indsats være eneste dag og ikke kun på flagdagen: At der er nogen, der tager ansvar for og værner om vores fælles sikkerhed.  

På den måde er vi ufatteligt privilegerede i Danmark. Vi bor i et lille smørhul på jorden, der overordnet set kun har kendt til fred og frihed siden 1945. Det er et privilegium, som vi altid skal kæmpe for at give videre til vores efterkommere. Og et privilegium, som vi skal være bevidste om. For den slags kommer ikke af sig selv. Det er en frihed, der er vundet gennem generationers stålsatte indsats for at skabe et fredeligt samfund. Det skal vi huske, at takke vores udsendte for. Dem, der var, og dem, der er. Hver dag.  

Jeg har selv været så privilegiet, at være vidne til flagdagen ved ceremonierne på rådhuset i Billund Kommune. Det er et øjeblik, hvor vores veteraner føler sig sete og værdsatte for deres tjeneste. Nøjagtigt som de fortjener det. 

Som tidligere medlem af Byrådet i Billund Kommune har jeg haft også haft mulighed for at være med til at udarbejde en veteranpolitik. Processen gav mig et indblik i de udfordringer, vores veteraner står over for, når de vender hjem. Jeg tror ikke, du kan finde et menneske, hvor væbnede konflikter og krig ikke sætter sig sine spor, og vi skylder som samfund at støtte dem, der har kæmpet for os med livet som indsats og hjælpe dem, når de kommer hjem.  

Flagdagen er en unik lejlighed for os som samfund til at samles og udtrykke vores dybe respekt og taknemmelighed over for vores soldater og deres pårørende. Men den respekt og medfølelse, skal vi huske alle årets dage. Og vi skal vise den. Ikke kun i ord, men også i handling. 

FLERE
artiKLER & INDLÆG