Dato

Anerkendelse hele året

Anerkendelse hele året.

Af Forsvarschef Flemming Lentfer

 

De fleste af os kender efterhånden både tal og statistik for vores veteraner. Vi ved, at der siden 1948 har været udsendt mere end 60.000 danske mænd og kvinder til krige og konflikter.

Men hvem er de danske veteraner anno 2022? Det er blandt andet alle dem, der var udsendt til Cypern i 60’erne. Det er dem, der hjalp med at sikre freden på Balkan i 90’erne – og stadig gør det. Det er vores søfolk, der har deltaget i flådeoperationer i farvandene rundt om Afrika og Mellemøsten. Det er også alle dem, der fra landjorden og luften i de seneste årtier har kæmpet i Irak og Afghanistan. Og det er alle soldater, der har været indsat over store dele af kloden. Ud over Forsvarets og Hjemmeværnets personel tæller de også beredskabsfolk og politi. De nye og kommende veteraner er nu indsat i skarpe beredskabsoperationer i Baltikum og Østersøen. De er indsat i Irak, på det afrikanske kontinent og flere andre steder.

Vi ved, at mange kommer styrkede hjem. Og vi ved også, at nogle har brug for særlig støtte til at håndtere eftervirkninger, som fx fysiske skader, svære depressioner og posttraumatisk stress. Men vi ved også, at vi heldigvis er blevet bedre til at lindre og helbrede både fysiske og psykiske kampskader med tiden. Og vi husker, at ikke alle kom hjem.

Veteranerne er overalt, og de er ligeså forskellige, som befolkningen er som helhed. Men de har det til fælles, at de har gjort deres del for Danmark. De har stillet deres liv og færdigheder til rådighed for kammeraten ved siden af og for alle os andre. De har ydet en anerkendelsesværdig indsats, og det er derfor, at vi hylder og fejrer dem på Flagdagen. Det er noget stort og det er noget glædeligt, der selvfølgeligt skal fejres. Vi fejrer veteranerne som stat, forsvar og samfund.

I alle de officielle initiativer kan vi dog risikere at glemme den helt nære, individuelle anerkendelse. De små ting. Altså alt det, vi vælger at gøre som individer i mødet med vores veteraner. Det skal vi også huske.

Vi kan hejse flaget hjemme i baghaven på Flagdagen. Vi kan nikke anerkendende til medpassageren i toget med uniform på og sige tak for din tjeneste til personen i supermarkedskøen med veterannålen på jakken. For den enkelte soldats indsats bidrager fundamentalt set til Danmarks fortsatte eksistens som Kongerige, land og samfund. For uden forsvar, intet land. Uden soldater, intet. Det skal anerkendes ikke bare på Flagdagen, men også resten af året.

Tak for jeres tjeneste.

God Flagdag.

 

FLERE
artiKLER & INDLÆG