Dato

Beredskabstyrelsens veterandag 2022

Beredskabsstyrelsens veterandag 2022

Af direktør Laila Reenberg, Beredskabsstyrelsen

Hvert år den 5. september fejres Flagdagen i hele Danmark. Her anerkender vi de udsendte, der rejser ud i verden for at gøre en forskel.

Siden 1953 har Beredskabsstyrelsens frivillige og ansatte været udsendt på mere end 350 missioner til verdens brændpunkter. Beredskabsstyrelsens eksperter kan f.eks. etablere drikkevandsforsyning eller beboelsesfaciliteter eller levere anden nødhjælp til samfund, der er blevet ramt af f.eks. oversvømmelser, storme, kriser eller konflikter. De forlader en tryg og velkendt hverdag for at hjælpe folk, der har mistet alt trygt og velkendt. Det er dét engagement, som vi hædrer og anerkender ved mærkedage som Flagdagen.

Hvor Flagdagen samler dem, der har været udsendt det forløbne år, samler Beredskabsstyrelsen derudover en gang om året alle styrelsens veteraner til en veterandag. Det foregår den 1. juni, som er årsdagen for angrebet ved byen Maglaj i Bosnien i 1993, hvor Beredskabsstyrelsen mistede to udsendte og en lokal tolk, som var del af en nødhjælpskonvoj.

Veteraner kan opleve at stå alene med deres oplevelser – positive såvel som negative – efter deres hjemkomst. Det kan være svært for pårørende og venner at sætte sig ind i de minder og indtryk, veteranerne tager med hjem i rygsækken.

Med Beredskabsstyrelsens veterandag skaber vi et rum, hvor alle vores veteraner kan mødes. Her har jeg med egne øjne set glæden ved at dele oplevelser med og blive forstået af ligesindede.

I år blev veterandagen afholdt på Kastellet i København. Sammen mindedes vi vore faldne kollegaer med en kranselægning og hædrede dem, som i indeværende år har været udsendt ved at overrække Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste.

De seneste års globale udvikling tyder på, at der også fremover vil være efterspørgsel efter dansk støtte. Nationale og internationale samarbejdspartnere ser mod Danmark, når kriser og katastrofer rammer, og der er brug for hurtig og effektiv hjælp.

Det ansvar skal vi være klar til at leve op til, og for at kunne det, skal vi ikke bare sende folk afsted, men også påskønne dem, når de er vendt hjem. Den påskønnelse og respekt er såvel Flagdagen som vores veterandag konkrete udtryk for.

Tak for jeres indsats – og rigtig god Flagdag!

FLERE
artiKLER & INDLÆG