Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn – Ebeltoft Marineforening

Højtidelighed ved Det Gamle Rådhus i anledning af den officielle flagdag for soldater, orlogsgaster og andet personel i international tjeneste

I 2009 udnævnte Regeringen og Folketinget den 5. september til officiel flagdag for soldater, orlogsgaster og andet personel i international tjeneste.

Dette betyder, at der skal flages fra alle officielle bygninger, og samtidig opfordres til, at der også flages fra alle private flagstænger.

Allerede det første år, 2009, fulgte Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og Ebeltoft Marineforening endvidere opfordringen til at arrangere lokale højtideligheder i anledning af flagdagen. Det har vi gjort hvert år siden, og gør naturligvis også i år.

Arrangementet er ikke en sørge-højtidelighed, men derimod en hyldest og opbakning til de soldater, orlogsgaster og andre, der langt fra hjem og familie løser – og gennem årene har løst – de opgaver, der er eller har været pålagt dem af Regering og Folketing til sikring af fred og sameksistens forskellige steder på kloden.

Programmet

 

Kl. 17.00: Faneborg og parade marcherer med Marinehjemmeværnets Tamburkorps i spidsen fra rundkørslen ved Nørreallé ad Nørrebakke og Adelgade til Det Gamle Rådhus.


Kl. 17.15 ved Det Gamle Rådhus:
Velkomst

v. formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Jens Høj

Fællessang: Der er ingenting, der maner

Tale: Orlogskaptajn (P) Bernt Kaadt. Tidligere udsendt til brændpunkterne i det tidligere Jugoslavien

Fællessang: Der er et yndigt land

Tak for i dag

Efter højtideligheden ved Det Gamle Rådhus giver Marinehjemmeværnets Tamburkorps en lille koncert på Torvet (3 numre)

Kontaktoplysninger

Formand: 

Navne Navne
Tlf. 50505050
E-Mail: navnesen@email.dk

Næstformand: 

Navne Navne
Tlf. 50505050
E-Mail: navnesen@email.dk