Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune

Kære veteran

Sønderborg Kommune har hermed den glæde at invitere dig til at deltage i markeringen af Den Nationale Flagdag – den 5. september, som i år er en tirsdag.

Den 5. september blev en national flagdag i 2009.
I Sønderborg valgte vi allerede fra det første år at deltage i denne markering, fordi vi gerne vil vise respekt for alle dem, der har været eller er udsendt i internationale operationer. Den tradition og den respekt ønsker vi at holde fast i.

Det glæder mig derfor at invitere dig. Jeg håber, at du med din deltagelse vil være med til at markere dagen.

Vi glæder os til at se dig og din familie. Venlig hilsen

Erik Lauritzen, borgmester

Programmet

 

Kl. 17.30 Opstilling på Rådhustorvet – område anvises

Kl. 17.40 Ceremoni på Rådhustorvet
• Velkomst v/kommunaldirektør Tim Hansen
• Musikalsk indslag v/Flyverhjemmeværnsorkester Kolding • Tale v/borgmester Erik Lauritzen
• Familienetværket uddeler medaljer til børnene
• Lægning af kranse og buketter ved mindestenen
• Musikalsk indslag
• Veteranens tale ved v/oberstløjtnant Claus Klaris,

chef for Hærhjemmeværn distrikt Syd- og Sønderjylland • Musikalsk indslag

Kl. 18.20 Udskænkning af forfriskning

Kl. 19.00 Sønderborghus
• Velkomst v/borgmester Erik Lauritzen

• Tag selv-bord
• Tale v/major Mogens Nielsen
• Tale v/veterankoordinator Kim Andersen • Underholdning v/Sønderborg Musikskole • Vi slutter aftenen af med en kop kaffe

 

Påklædning

Uniform eller civilt – gerne med medaljer anlagt.

Sønderborg Kommune er vært ved middagen, dog er drikkevarer for egen regning.

 

Tilmelding

HUSK tilmelding med oplysning om antal deltagere til middagen på Sønderborghus senest den 11. august 2017 til
sekretær Dorte Kristensen på mail dkun@sonderborg.dk

Forældrene til de børn, der ønsker en medalje, bedes tilmelde sig hos veterankoordinator Kim Andersen på mail kiad@sonderborg.dk