Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune

15.30 Flaghejsning med fællessang på Rådhuspladsen

Korsang i Rådhushallen ved Pigekoret fra Gladsaxe Musik og Billedskole

16.00 Tale ved Borgmester Trine Græse

Kaffebord og Samvær

Korsang

16.35 Tale ved tidligere Generallæge og chef for Forsvarets Sundhedstjeneste Erik Darre

Korsang

17.00 Arrangementet slutter