Dato

Viborg

I Viborg kommune gennemføres flagdagen som livestreaming:

Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september

… en hyldest til vore udsendte i internationale missioner.

På flagdagen hædrer vi de danske mænd og kvinder,
der siden 1948 har været udsendt af Danmark i internationale missioner, og vi mindes dem, der med deres liv
betalte den højeste pris.

I år afholdes flagdagen i skyggen af coronavirussen.

I Viborg begrænser vi flagdagsarrangementet til en kort mindehøjtidelighed
lørdag, 5. september kl. 1400 på Margretheplænen
med faneborg, mindetale ved formand for beskæftigelsesudvalget og veteran Anders Bertel samt kranselægning og ”Soldatens Bøn”.

Højtideligheden kan følges via livestreaming på

www.viborg.dk/flagdag & Veteranindsatsen Viborg Kommunes facebookside

Komitéen til højtideligholdelse af 5. september

i samarbejde med bl.a.  Viborg Kommune, Viborg Domkirke, Viborg Stifts Folkeblad, Hjemmeværnet, Danmarkssamfundet Viborg/Skive, EDC Svend Døssing, Kulturrøddernes Kor, Prinsens Musikkorps og Soldaterforeningernes Kontaktudvalg.

Husk, at man kan hylde vore udsendte ved at hejse flaget derhjemme.

FLERE
artiKLER & INDLÆG