Dato

Anerkendelse er særlig vigtig i krisetider

Anerkendelse er særlig vigtig i krisetider

 Af Jeppe Kofod, udenrigsminister (S)

Vi danskere har god grund til at være stolte af vores forsvar og beredskab. Stolte af vores soldater, sygeplejersker, læger, politi og diplomater. Hvert år ser jeg derfor frem til Flagdagen, som er en kærkommen anledning til at anerkende jeres indsats og bedrifter.

Det er jer som står forrest. Jer som udfører vigtigt arbejde i kulissen. Jer der bidrager alle til vores fælles tryghed, en tryghed som ellers er i opbrud i disse dage. Krig og konflikt rundt omkring i verden er ikke en ny ting, men med Ruslands invasion af Ukraine er krigen rykket meget tæt på. Det betyder, at mange danskere er blevet udsendt med kort varsel. Historisk mange soldater er lige nu sendt til Baltikum. Her er I med til at sikre vores allieredes tryghed såvel som vores egen.  

Vi må ikke tage vores tryghed for givet. Det er noget, alle i Europa er blevet mindet om i dette forår. Vores tryghed er i jeres hænder. I er grunden til, at vi danskere kan føle os trygge herhjemme. I kæmper for vores værdier og for vores demokrati. Det kan I være stolte af. Det skal I have stor anerkendelse for.

I de sidste to år er der kommet endnu mere positivt fokus på jer. Og det med rette. I har bidraget med en ekstraordinær indsats under evakueringen fra Afghanistan og hurtige bidrag i NATO-regi i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. Alt imens Danmark fortsat har haft lederskabet af NATO’s mission i Irak, har I samtidigt ydet talrige andre vigtige bidrag rundt omkring i verden. Det er imponerende, hvad I præsterer.

Særligt i krisetider er det vigtigt, at vi husker at stoppe op og anerkende mennesker omkring os for den indsats, de leverer. Det er derfor helt på sin plads, at vi bruger denne anledning til at hylde jer. I fortjener stor anerkendelse for jeres mod til at tage ud i verdens brændpunkter, for den styrke I udviser ved at være væk fra jeres familier og venner og for den professionelle måde, som I repræsenterer Danmark på i udlandet.

Jeg vil i den forbindelse også udtrykke min anerkendelse og taknemmelighed til veteranerne og de tidligere civile udsendte. I har været med til at lægge det fundament, som de udsendte på nuværende tidspunkt står på. Vi ved, at I har ofret meget for at kæmpe på Danmarks vegne. Det er mig derfor en stor ære, at jeg ved en medajleoverrækkelsesceremoni på FN-dagen får mulighed for at anerkende de danske fredsvagter, som deltog i FN-missioner i Irak i 1990’erne.

Der er endnu flere, der fortjener vores anerkendelse. Jeres familier og venner derhjemme lider et stort afsavn, mens I er væk. Særligt familien står med et øget ansvar og et stort savn. De kender alt for godt til den længsel og de bekymringer, der hører til, når I er udsendt. Tak for jeres styrke.

Endelig er Flagdagen en anledning til at huske og til at mindes og ære. Til jer, for hvem jeres udsendelser har haft tunge personlige omkostninger, og som er vendt hjem med sår og skader på sind og krop: I skal vide, at vi husker jer, at jeres indsats og ofre ikke er glemt. Til de pårørende til mænd og kvinder, som aldrig vendte hjem, som gav det største af alt, deres liv, i forsvaret for vores land: I skal vide, at I har min dybeste medfølelse og respekt. At vi altid vil mindes og ære jeres kære, de, som faldt for Danmark, og at de ofre, de og I har bragt, for altid vil være printet ind i min og danskernes kollektive bevidsthed. 

Både som udenrigsminister og som borger i Danmark, er jeg umådelig taknemmelig for den indsats og de ofre, som så mange af jer bringer og har bragt for vores land. Det gør mig tryg, at vi har så gode og dygtige folk som jer, både i felten og herhjemme, som altid står klar, når verden omkring os brænder. Der er ingen der ved, hvad fremtiden bringer, men vi ved, vi har kompetente folk som jer, som er klar til tage et ansvar og tage livtag med de udfordringer, der vil møde os. Af hjertet tak.

FLERE
artiKLER & INDLÆG