Flagdag i Nuuk

Hvert år rejser en gruppe veteraner til Grønland i forbindelse med flagdagen. Og igen i år tager  Veteranprojekt Grønland til Nuuk for at deltage i højtideligholdelsen af flagdagen. I år består detachementet af tjenestegørende veteraner fra Den Kongelige Livgarde og veteraner fra KFUM Soldaterrekreation i Høvelte. Højtideligholdelsenafholdes af Sermersooq Kommune og Arktisk Kommando.  Ved deltagelsen …

Flagdag i Nuuk Læs mere »