Dato

Skive Kommune

Flagdag 2020.

I disse coronatider kan alt ikke være, som et plejer. Situationen har også påvirket Skive Kommune markering af Flagdagen.
Skive Kommune vil dog fortsat markere Den Nationale Flagdag og inviterer veteraner, repræsentanter fra politi, faggrupper fra sundhedsvæsenet samt frivillige for nødhjælpsorganisationer og National Governmental Organisations (NGO), der har været udsendt uden for landets grænser, og som er bosiddende i Skive Kommune til en reception på Skive Kaserne.

Invitationer udsendes senest medio august måned via E-boks.

Tilmelding til arrangementet sker via tilmeldingsmodul oplyst i invitationen.

Tilmeldingsfrist er d. 28. august.

Er du i ovenstående målgruppe og ikke har modtaget invitationen senest d. 20. august, er du velkommen til at kontakte Skive Kommunes veterankoordinator Claus Mosbæk . Tlf.: 2086 6955. Mail: clmo@skivekommune.dk          

FLERE
artiKLER & INDLÆG