Dato

Flagdagen for børn

Til kommuner og arrangører af Flagdagen den 5. september  

Emne: Information og forslag om aktiviteter for børn i forbindelse med Flagdagen 

Vi sætter stor pris på den indsats, som kommunerne gør i forbindelse med Flagdagen. Vi ved, at der mange steder deltager børn, i form af dagplejere, børnehaver og skoler, som overværer parader og marcher, og vifter med dannebrog.  

Her vil vi gerne komme med lidt inspiration, så børnene får både information om dagen og om veteranerne, så både børn og veteraner får en god oplevelse.  

De fleste veteraner som deltager i Flagdagen vil gerne fortælle om deres udsendelse og indsats, men ofte står de indtrådt i parader, og følger programmet. Det er derfor ikke altid naturligt, at de kommer i kontakt med børnene, ligesom store grupper af voksne med medaljer, og måske uniformer, kan virke lidt intimiderende at gå hen til.  

Det handler derfor om på forhånd at arrangere kontakten, som en del af programmet, og efter aftale med den lokale veteranforening.  

På den måde kan følgende aktiviteter arrangeres: 

  • Spørg om og rør ved medaljerne: børnene kan se at veteranerne bærer skinnende medaljer på brystet, men ved ikke hvorfor. Aftal at børnene må komme hen til veteranerne og spørge; ”hvad har du fået den medalje for?”. Det giver anledning til oplysning af børnene. 
  • Rør ved fanerne: børnene ser de meget store faner som føres forrest i optoget, og flagene har skrift i guld osv. Aftal at børnene kan komme hen og røre ved fanerne, fanedugen, mærke hvor tung fanen er, osv. Fanebæreren fortæller gerne om hvervet.  
  • Sæt tid af i programmet: ofte afsluttes paraden med en efterfølgende reception hvor børnene ikke er med. Det anbefales at afsætte lidt tid efter afslutningen af paraden, hvor veteranerne er tilgængelige til kontakt med børn og andre borgere. 
  • Foredrag om at være udsendt: forud for flagdagen kan skoler og børnehaver booke en veteran til at komme og fortælle lidt om, hvordan det er at være udsendt, og hvad man laver. På den måde får børnene Flagdagen ind i en kontekst og lærer samtidig lidt om samfund og udenrigspolitik. Foredraget behøver ikke være langt eller tale om krig. Det nærmere indhold aftales lokalt.  
  • Informationsmateriale til pædagoger og lærere: Danmarks Veteraner har lavet vedhæftede flyer, som kan anvendes som information. Vi opfordrer til at den uddeles eller sendes til dem som skal deltage i Flagdagen.  

Det er vores opfattelse, at der lokalt er en god dialog som inddrager veteranforeningerne, hvor ovenstående kan aftales og koordineres, og tilpasses lokale forhold. Danmarks Veteraner står altid til rådighed for sparring og rådgivning vedrørende flagdagen og øvrige veteranaktiviteter. 

Læs mere på www.flagdagen.dk eller www.danmarksveteraner.dk 

FLERE
artiKLER & INDLÆG