Viborg Kommune

Viborg Kommune

For at påskønne den indsats veteraner har ydet for Danmark, indbydes du til at deltage i flagdagen for Danmarks udsendte

tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.00

I Viborg har en række foreninger, organisationer, virksomheder og Viborg Kommune ønsket at markere flagdagen for Danmarks udsendte for at hædre de udsendte for deres indsats for Danmark og for at mindes dem, der har betalt den højeste pris.

Siden 2009 er flagdagen markeret med en gudstjeneste i Viborg Domkirke, en efterfølgende ceremoni ved flagstangen og mindestenen rejst på pladsen ved Kongehyldningsmonumen-tet ved Domkirkepladsen samt en uformel reception og socialt samvær i de nærliggende lokaler i Viborg Sognegård. Og igen i år ønsker vi at hædre og mindes Danmarks udsendte.

Som tidligere udsendt indbydes du og dine pårørende derfor til at deltage i arrangementet den 5. september 2017 med følgende program:

Programmet

 

Kl. 19.00 Gudstjeneste i Viborg Domkirke ved ungdomspræst Trine Hostrup.

ca. 19.50 Sammenkomst ved flagstang og mindestenen med sang, tale ved veteran Tina B. Kristensen, nedlægning af krans, ”Danmarks sidste Honnør” og nedhaling af flaget.

ca. 20.15 Uformel reception i Sognegården.

Kl. 21.15 Forventet afslutning.

Jeg håber, du har lyst til at deltage.

Tilmelding er kun nødvendig, såfremt du/I ønsker at deltage i traktementet i Sognegården. Tilmelding bedes ske hos: Veterankoordinator Michael Printzlau Vester, tlf. 87 87 47 04, eller på https://flagdagviborg.nemtilmeld.dk/. Tilmelding senest fredag, den 1. september 2017, kl. 12. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Michael Printzlau Vester.