Formålet med flagdagen for Danmarks udsendte

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen blev højtideligholdt første gang den 5. september i 2009. I 2018 er det 10. gang, at flagdagen afholdes, det er derfor Flagdagens 10 års jubilæumsår. I den forbindelse har projektet Udsendt Af Danmark indsamlet 365 personlige fortællinger, som udgives hver dag i løbet af jubilæumsåret.

Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering,

Folketing eller en minister. Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948. Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet.

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Intiativ

Initiativtager bag flagdagen var overkonstabel Kim Eg Thygesen, som startede sin værnepligt ved Prinsens Livregiment i Skive tilbage i 2003, blev udsendt til Kosovo i 2004/05 på hold 11 og efterfølgende til Afghanistan Helman hold 1 2006 & 8 2009 med Bornholms Letopklarings Eskadron.

Han begyndte af samle opbakning til flagdagen via internettet i 2006. Idéen vandt gehør på Christiansborg, og efter en del diskussion om valg af dato blev flagdagen i marts 2009 officielt vedtaget af forligspartierne bag forsvarsforliget for 2004-2009. For at opnå størst mulig tilslutning valgtes en “neutral“ dato, dvs. ikke årsdagen for en historisk begivenhed. 

Dansk Folkeparti havde ellers talt varmt for 29. august, hvor Danmark i 1943 opgav samarbejdspolitikken med Nazityskland, mens Venstre foretrak 31. august, hvor korvetten Olfert Fischer i 1990 blev sendt af sted til Den Persiske Golf som led i Golfkrigen.

Administration

Folk & Sikkerhed er Danmarks største landsdækkende forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation. Flagdag er højtprioriteret i vores organisation, og derfor har vi et stort kendskab til rammerne omkring dagen. Folk & Sikkerhed arbejder for, at Flagdag er en anerkendelse af vores veteraner, og at Flagdag bliver en spændende og minderig dag for hele familien.

Folk & Sikkerhed er altid klar til at besvare de spørgsmål du måtte have omkring eller i forbindelse med Flagdagen.

Kære arrangør

Folk & Sikkerhed har i samarbejde med vores lokale netværk og de offentlige myndigheder arbejdet for udbredelsen af Flagdag i Danmark siden 2009, da Flagdagen for første gang blev fejret. Derfor har vi en stor kontaktflade rundt omkring i landet, og en alsidig viden om, hvordan fejringen af Flagdagen kan tilpasses netop din kommune. Hvis din kommune har brug for flere råd til, hvordan I kan udvikle fejringen af Flagdagen eller hvis det er første gang I afholder Flagdagen, så ring eller skriv til Folk & Sikkerhed – vi hjælper gerne med råd og vejledning!

Gode råd og værktøjer til en god flagdag

Flagdagen er til for vores veteraner og pårørende – det handler i høj grad om at være med til at skabe en god og festlig stemning for vores veteraner. Den 5. september er den gang om året, hvor vi sammen fejrer og hylder vores veteraner.

Find derfor ud af hvad jeres veteraner og pårørende har lyst til. Er ønsket at man samles til en tale og morgenbord eller har man mere lyst til at lave en parade gennem byen med stande og aktiviteter for kommunens borgere? Der er mange muligheder, men uanset hvilken model man vælger, så skal det være interessant for målgruppen.

Start med at definere behovet ved at tage kontakt til kommunens veteraner. Dette kan eksempelvis gøres ved at kontakte soldater- og veteranforeninger i kommunen. Man kan søge på Google eller blandt andet tage kontakt til Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd, som er en paraplyorganisation for landets soldaterforeninger.

Kontaktoplysninger:
Landssekretær Flemming Martinussen
landsraad@soldater.dk
40 76 67 73

Kommunen er primær projektleder på jeres flagdagsarrangement, men det skaber en langt større værdi at inddrage målgruppen – altså veteranerne og de pårørende – i selve projektet. Derfor foreslår vi, at kommunen tager kontakt til lokale veteraner og foreninger, som har lyst til at være en del af en arbejdsgruppe. På den måde er det veteranerne selv, som står for de praktiske gøremål, mens kommunen har rollen som mødeindkalder og koordinator.

For at få en overskuelig projektplanlægning er det vigtigt, at alle er med på hvem gør hvad. Vi har lavet en projektskabelon, som man kan tage udgangspunkt i og/eller justere efter behov.

Forslag til opgaver som man kan eller skal have med i projektet:

  • Hvad er behovet/interessen?
  • Hvordan skal opbygningen af Flagdagsarrangementet være?
  • Vælg eventuelt et tema, eksempelvis ved at få en taler til at komme og informere om veteraner, status på veteransagen, børn og unge m.m.
  • Inddrag eventuelt lokalsamfundet – skoler (oplysning), erhvervslivet (rabatter til veteraner på dagen, gratis is til børn, m.m.), flag i byen m.m.
  • Parade gennem byen, eventuelt med musikorkester.
  • Invitationer (det er kun kommunen, som må stå for dette – rent lovmæssigt)
  • Musik – der findes flere veteranbands som gerne kommer ud og spiller.
  • Oplysning/kunst – synliggørelse af kommunens veteranpolitik, information om kommunens soldaterforeninger m.m.
  • Markedsføring – lokalaviser, SoMe, lokalradio, m.m.

Husk at få indkaldt til et evalueringsmøde i arbejdsgruppen, hvor I også gennemgår det overordnede program for næste års arrangement samt aftaler en dato for næste møde for det kommende års afholdelse af Flagdagen.

Hvis din kommune har brug for flere råd til, hvordan I kan udvikle fejringen af Flagdag eller hvis det er første gang I afholder Flagdag, så ring eller skriv til Folk & Sikkerhed. Vi hjælper gerne med råd og vejledning!