Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte.

Flagdag for Danmarks udsendte

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen blev højtideligholdt første gang i 2009.

Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948.

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Initiativtager bag flagdagen var overkonstabel Kim Eg Thygesen, som startede sin værnepligt ved Prinsens Livregiment i Skive tilbage i 2003, blev udsendt til Kosovo i 2004/05 på hold 11 og efterfølgende til Afghanistan Helman hold 1 2006 & 8 2009 med Bornholms Letopklarings Eskadron. Han begyndte af samle opbakning til flagdagen via internettet i 2006. Idéen vandt gehør på Christiansborg, og efter en del diskussion om valg af dato blev flagdagen i marts 2009 officielt vedtaget af forligspartierne bag forsvarsforliget for 2004-2009. For at opnå størst mulig tilslutning valgtes en “neutral“ dato, dvs. ikke årsdagen for en historisk begivenhed. Dansk Folkeparti havde ellers talt varmt for 29. august, hvor Danmark i 1943 opgav samarbejdspolitikken med Nazityskland, mens Venstre foretrak 31. august, hvor korvetten Olfert Fischer i 1990 blev sendt af sted til Den Persiske Golf som led i Golfkrigen.

 

Hvad er en veteran

I Danmark, i de nordiske lande og i øvrigt generelt i det internationale samfund, er en veteran en soldat, der har deltaget i en militær operation som en del af sit lands væbnede styrker. Det gælder også indsatsen i multinationale enheder i rammerne af FN, NATO, EU, OSCE eller koalitioner.

Det betyder, at man er veteran, når man har været udsendt første gang – uanset om man fortsat er tjenstgørende eller hjemsendt. Man er blevet medlem af veteranernes nationale og internationale fællesskab.

 

Veteraners geografiske fordeling

Her kan du finde en opgørelse over Forsvarets veteraners geografiske fordeling, som opgjort af Forsvarets Veterancenter pr. juni 2017. Bemærk at tallene ikke er dækkende for alle veteraner, idet veteraner fra bl.a. Politiet, Udenrigsministeriet og Nødhjælpsorganisationer ikke er registreret af Forsvaret.