Foreningen Folk og Sikkerhed Odsherred

Kære Veteran.

Folk & Sikkerhed Odsherred har den store glæde at invitere dig, dine børn og din familie til den årlige markering af Den Nationale Flagdag for Danmarks udsendte, tirsdag den 5. september 2017.

Arrangementet finder sted i og omkring Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing Sjælland den 5. september kl. 16.00-18.30. Der vil være buffet med sandwichs og forfriskninger.

Kommunen, lokalsamfundet og Folk & Sikkerhed Odsherred ønsker at markere Flagdagen i respekt for de mange, der fra forsvaret, politiet, beredskabet, sundhedssektoren og Hjemmeværnet har været udsendt i internationale operationer.

Din og dine pårørendes deltagelse har stor betydning for lokalsamfundets mulighed for at støtte op om vores veteraner og anerkende deres indsats. Kom og få en snak med dine veterankolleger.

Vi glæder os meget til at se dig og din familie.

 

Programmet

 

Kl. 16.00: Velkomst ved Henrik Danielsen, Folk & Sikkerhed Odsherred. Fællessang: Se nu stiger solen af havets skød. Tale ved borgmester Thomas Adelskov.

Kl. 16.30: Tale ved Per Kragh på vegne af Folk & Sikkerhed. Fællessang: Der er et yndigt land.

Kl. 17.00: Veterantalen ved feltpræst Jens Michael Nissen. Fællessang: Altid frejdig når du går.

Kl. 17.30 Familienetværket uddeler medaljer til børnene. Sandwichbuffet, forfriskninger og is til børnene. Hyggeligt samvær indtil kl. 18.30.

Påklædning: Civil eller uniform, gerne med medaljer anlagt.

Tilmelding: Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes I tilmelde jer senest den 1. september kl. 12.00 med angivelse af antal deltagere og navnene på børn, der ønskes tildelt medalje. Tilmelding kan ske til FogSflagdag@gmail.com eller besked på mobilnummer: 91 73 29 38.