Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune

I anledningen af den nationale flagdag 2017 inviterer Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune veteraner fra Danmarks Internationale missioner til et hyggeligt
arrangement i Rosenparken, Nygade 18 C, 9620 Aalestrup.

Du og din nærmeste familie er velkommen til at deltage, hvis du har været udsendt af forsvaret, politiet eller beredskabs- styrelsen og bor i en af de tre kommuner.

 

Programmet

 

Velkomst ved Borgmester Knud Kristensen,Vesthimmerlands Kommune

Tale ved Søren Gade, MF for Venstre ogfhv. forsvarsminister

Tale ved Lars Peter Larsen, Kaptajn ved Jyske Trænregiment

Uformelt samvær. Der serveres sandwich og en lille forfriskningTilmelding skal ske til tabs@vesthimmerland.dk eller
på telefon 99 66 70 24 senest mandag den 28. august 2017.