Lolland Kommune

Lolland Kommune

National Flagdag i Lolland Kommune
Tirsdag den 5. september 2017
Jernbaneanlægget i Nakskov

Programmet

 

18:00-18:29: Veteraner med ledsagere ankommer til Veteranstenen. Brandvæsenets Musikkorps musicerer

18:15-18.29: Fanekommando fra Gåsetorvet til Veteranstenen med 3-5 tambourer forrest, fører: Major Poul-Erik Knudsen.

18:30-19:00: Højtidelighed ved Veteranstenen – 3 sange samt:
Velkomst ved Oberstløjtnant, direktør Jørn Arne Nielsen,
tale ved Viceborgmester Henrik Høegh og
tale ved Kaptajn Troels Graff, sagsbehandler ved Forsvarets ”Center for Stabilitet”.
Kransenedlæggelse (Henrik Høegh/Jørn Arne Nielsen/Troels Graff).

19:00-19:15: Fanekommando med 3-5 tambourer i spidsen går ad Sønder-gå-gade til Sct. Nikolaj Kirke, fører Major Poul-Erik Knudsen, fulgt af veteraner og øvrige.

19:15-20:00: Sct. Nikolaj Kirke:
Sognepræst Martin Egerup residerer.
Talere: Tidligere Overkonstabel, Sundhedsplejerske Jannie Barfoed-Høj samt sognepræst Martin Egerup.
Organist og kirkesanger ”musicerer”.
Lolland Musikskole deltager. 


20:00-21:30: Reception for Veteraner med ledsagere: Viceborgmester Henrik Høegh er vært