Køge og Omegns Garderforening

Køge og Omegns Garderforening

Invitation til at deltage i den Nationale Flagdag Tirsdag den 5. september 2017 i Køge by.

Kom og deltag i markeringen af at Danmark har mange udsendte i mange dele af verden.

Vi ønsker at markere dette med en march gennem byen, en parade og med taler ved berørte personer.

Vi ser meget gerne at man deltager med fane, fanebærer og faneløjtnant, men også gerne med øvrige som har med foreningerne at gøre eller som evt. selv har været udsendt tidligere.

Mødested : Katekismusstræde mellem Køge Kirke og Sct. Nicolai skole. Tidspunkt : Kl. 18.00
Afmarch : Kl. 18.15 vi går gennem byen og til Køge Havn.

Paraden går med Rosenborg Eksercits Kompagni’s Tambour korps i spidsen, til Køge Torv hvor der vil være taler ved Mads Silberg tidligere Simic officer og officer HC Enevold fra Flyve- våbnet, efter det vil vi mindes de faldne og afslutte med en lille koncert. Herefter går paraden videre til Køge Havn og stopper foran Marinestuen. I Marinestuen vil der være mulighed for sandwich øl/vand – som kan købes til foreningspriser.

Med håb om stor deltagelse og et på gensyn