Jydske Dragonregiment

Flagdagen Tirsdag den 5. september

Jydske Dragonregiment, Holstebro kommune og Soldaterforeningerne indbyder alle borgere til, at hædre de udsendte, veteraner og Dannebrog.

Støt op om Danmarks udsendte, det være sig sygeplejerske, politi, soldater, feltpræster og nødhjælpsarbejder.

 

Programmet  

 

Dragonkasernen

 •   Militær parade med veteraner og solda- terforeninger på Dragonkasernen, hvor alle civile og   militære er velkommen
 •   Opstilling på paradepladsen kl. 15.15
 •   Prinsens Musikkorps spiller
 •   15.40 Chef JDR taler, de faldne mindes
 •   Kransenedlæggelse af regimentschefen ved Jydske Dragonregiments mindesten

Danmarks Veteraners Mindesten

 •   Kl. 16.10, klargøring og transport til min- destenen ved Laden. (Kvickly)
 •   Kl. 16.25 opstilling ved mindestenen De faldne mindes  Borgmester H. C. Østerby taler.            Regimentschefen lægger krans ved mindestenen
 •   Alle synger ”Altid frejdig når du går”
 •   16.40 March fra mindestenen til Sogne- kirken

Den kirkelige handling

 •   Kl. 17.00 Klokkeringning, indgang
 •   Indmarch af Estandartkommando
 •   Præsten læser navne op på de faldne
 •   18.10 Udgang
 •   18.15 Alle indbydes til en forfriskning i sognehuset
 •   18.30/19.30 Bustransport til Dragonkasernen
Kontaktoplysninger

Formand: 

Navne Navne
Tlf. 50505050
E-Mail: navnesen@email.dk

Næstformand: 

Navne Navne
Tlf. 50505050
E-Mail: navnesen@email.dk