Horsens Kommune

Horsens Kommune

Horsens Kommune og De Samvirkende Soldaterforeninger i Horsens inviterer til udsendte soldaters flagdag tirsdag den 5. september 2017.

Programmet

 

Kl. 8.00

Flaghejsning ved mindesmærket på havnen v/ Danmarks Veteraner Østjyderne. Der lægges en blomst. Alle er velkomne.
(Over for Jensens Bøfhus, Åboulevarden 129, Horsens). 

Efter flaghejsning er der kaffe og rundstykker på Horsens Rådhus, Rådhustorvet 4. Fælles gåtur til Rådhuset.
Tilmelding senest den 25. august på tlf. 26 12 46 96
eller mail: karin_viggo@stofanet.dk

Kl. 18.45

Nedtagning af flag.
Herefter er der kaffe i Marineforeningens lokaler, Ove Jensens Alle 35. Tilmelding til Viggo Frederiksen tlf. 26 12 46 96
eller mail: karin_viggo@stofanet.dk senest den 25. august.

Vi håber, du har lyst til at deltage i arrangementet.