Greve Kommune

Greve Kommune

Programmet

 

Kl. 17.30            Taler v. Borgmester Pernille Beckmann og Kommandørkaptajn Jens Kristian Terp Petersen

Kl. 17.50            Musik ved Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde og overrækkelse af børnemedaljer og diplomer

Kl. 18.15            Et traktement