Brøndby Kommune

Brøndby Kommune

BRØNDBY KOMMUNE HÆDRER VETERANERNE PÅ FLAGDAGEN DEN 5. SEPTEMBER 2017

Invitation til reception på Marinegården, Sognevej 35 Tirsdag den 5. september kl. 17.00 – 18.30

På Den Nationale Flagdag den 5. september hylder Danmark alle jer danskere, der har valgt at bidrage til den danske indsats for fred og sikkerhed ude i verden – og dermed også i Danmark. Det er et valg, der aftvinger den allerstørste respekt. Jeres indsats er nemlig med til at værne om de demokratiske værdier og om vores sikkerhed herhjemme.

I anledning af Flagdagen inviterer Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune derfor alle Brøndbys veteraner samt internationalt udsendte veteraner fra Politi, Beredskab og Sundhedssektoren til reception på Marinegården, så vi kan sige tak til og hylde jer for jeres indsats ude i verden.

Receptionen finder sted på Marinegården, Sognevej 35. Her byder Kommunalbestyrelsen på en let buffet og Marinegården vil danne ramme om et lille arrangement med plads til både smil og alvor.

Du er velkommen til at tage en ledsager med, men vi vil af pladshensyn gerne modtage din tilmelding på e-mail: lon@brondby.dk eller tlf. 4328 2103 senest 31. august 2017.