Om Flagdagen

Danske mænd og kvinder bliver hvert år den 5. september anerkendt og hyldet for den store indsats de har gjort som udsendt på vegne af Danmark.

Flagdagen afholdes den 5 september hvor der bliver støttet op over hele landet for at give personel inden for Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet, en dag som er tilegnet dem.

Flagdagen hædrer nye som gamle veteraner.

Flagdagen er dagen hvor vi skal mindes og støtte alle dem, som har kæmpet og arbejdet under ekstreme forhold i dansk tjeneste. Der vil blive afholdt arrangementer over hele landet og her på hjemmesiden, kan du finde dit arrangement d. 5. september.

Hvert år udgiver Folk & Sikkerhed flagdagsmagasinet. Flagdagsmagasinet udgives op til den 5 september så hold øje på flagdagen.dk. I år er deadline for input til magasinet d. 3. august. Indlæg sendes til presse@flagdagen.dk

Gode råd og inspiration Flagdagen

Find dit Flagdag arrangement her

På kortet herunder kan du ved at klikke på kortet finde kommunale, militære og foreningernes arrangementer for Flagdagen i din region. Grundet Covid-19 kommer der løbende ændringer hos kommunerne. Vi gør alt, hvad vi kan for at følge med og opdatere siden. 

Vil du også gerne være arrangør?

I Folk og Sikkerhed vil vi gerne byde velkommen til og introducere en lang række arrangementer landet over. Vi har samlet en oversigt over de lokationer og arrangementer, hvor flagdagen bliver afholdt.

Vi i Folk og Sikkerhed mener at samfundet, har et stort ansvar for at hylde og anerkende de personer der har været udsendt af Danmark. Derfor mener vi også at d. 5. september skulle gøres til en officiel helligdag, da vi gerne vil skabe en endnu større platform, for de veteraner og udsendte der har ydet en kæmpe indsats.

 

Til dette har vi fået hjælp fra en lang række organisationer og virksomheder, der sammen med os mener at vi skal støtte og hædre de danske veteraner.

Vi har i disse dage, en lang række kvinder og mænd der lige er kommet hjem fra udsendelse eller lige er taget afsted. Disse mennesker skal vi takke og sørge for kommer tilbage til et samfund der stiller op og takker dem, ligesom de selv har stillet op da det var nødvendigt.